Bulls' Contacted NBPA About Jim Boylen's Coaching Plans | Def Pen